Yhteystiedot


Päivystys ja vikailmoitukset

Puhelin: 0400 285 997

Vedenjakeluhäiriöt
Puhelin: 0800 07001 (Kirkkonummen vesihuoltolaitoksen 24h tiedustelunumero)


Huomautus
Jakeluhäiriön sattuessa otetaan yhteyttä Kirkkonummen vesihuoltolaitoksen tiedustelunumeroon: 0800 07001. Mikäli nauhotteessa ei ole mainintaa häiriöstä, joka koskee Luoman vesiosuuskunnan aluetta, ilmoitetaan häiriöstä osuuskunnan päivystäjälle numeroon: 0400 285 997 tai sähköpostitse "Tee vikailmoitus".

 

Luoman vesiosuuskunta
Postiosoite: c/o Ari Nummila, Fasantie 125, 02440 Luoma
s-posti: info@lvok.fi
kotisivu: www.lvok.fi
Y-tunnus: 2170581-9
BIC: HANDFIHH  IBAN: FI4731311000454193

   

Laskutusta koskevat tiedustelut

s-posti: info@lvok.fi