Luoman vesiosuuskunta

Luoman kylä sijaitsee luonnonkauniilla alueella Kirkkonummen kunnassa. Kylä rajoittuu Espoonlahteen idässä ja Vitträsk-järveen lännessä. Osa Luoman kylästä sijaitsee pohjavesialueella.

Luoman Vesiosuuskunnan tarkoituksena on tarjota osuuskunnan jäsenille puhdasta juomavettä sekä järjestää ympäristöystävällisesti jäsentensä jätevesienkäsittely. Osuuskunnan pyrkimyksenä on tarjota, kaikille alueen kiinteistöille mahdollisuus liittyä osuuskunnan vesihuoltoverkostoon. Tällä tavoin vesiosuuskunta haluaa toimia alueen asukkaiden ja ympäristön hyväksi.

Osuuskunta perustettiin tammikuussa 2008. Osuuskunnan runkoverkoston rakentaminen alkoi syksylllä 2008. Runkoverkko valmistui keväällä 2009, jonka jälkeen ensimmäiset kiinteistöt liitettiin verkostoon. Lokakuussa 2011 osuuskunnan jäsenmäärä oli noin 100 jäsentä ja rakennettuja liittymiä 86.

Toiminta-ajatus ja palvelut

Vesiosuuskunnan toiminta-ajatuksena on turvata puhtaan veden saanti sekä hoitaa keskitetysti ja ympäristöystävällisesti jätevesienkäsittely toiminta-alueellaan. Tarkoituksena on myös tarjota varsinaisen toiminta-alueen ulkopuolella oleville mahdollisuus liittyä vesiosuuskunnan verkostoon.